Kersten, van toen tot nu

""
Scroll voor meer
1768

Nascence

De datum is 29 juni 1768; de plaats is het notaris kantoor in Paramaribo, Suriname.
De gelegenheid is de geboorte van wat eens zou uitgroeien tot een concern bestaande uit 19 ondernemingen en 5 industrieën, die werkgelegenheid bieden aan meer dan 600 mensen. Het was op deze dag dat Christoph Kersten het gebouw kocht waarin de kleermakerij en manufacturen zouden worden gehuisvest, de eerste van de vele toekomstige commerciële ondernemingen die waarde creëren onder de vlag van C. Kersten en Co. N.V.
old kersten
""
1781

Het prille begin

Aangestuurd door de belanghebbenden vanaf het prille begin 1781-1868
Vanaf het prille begin zouden de commerciële activiteiten van Kersten gericht zijn op dienstverlening en goederenvoorziening. Deze zouden niet alleen winst opleveren, maar ook ten dienste staan van de gehele gemeenschap. Het is deze prille toewijding aan wat wij vandaag de dag “stakeholder-based business practice” noemen, die Kersten prikkelde om bedrijven zoals Kersten Bakkerij, Kersten Kruidenierswaren, Kersten Boekhandel, Kersten Meubel en Kersten Bouwmaterialen op te zetten. Elk van deze bovengenoemde bedrijven voorzagen in de verschillende behoeften van de maatschappij in haar verschillende ontwikkelings groeifasen.
Al de bovengenoemde bedrijven kwamen tot ontwikkeling in de eerste 100 jaren van het bestaan van Kersten en dienden als bewijs van de loyaliteit die was gegroeid door dat ze hoogstaande dienstverlening voor een gepaste prijs boden.
Old Kersten Pics
""
1869

Profiel

Profiel van een jong bedrijf 1869-1912

Na zich te hebben gevestigd als een maatschappelijke verantwoorde en waardevolle onderneming, bleef Kersten zich onderscheiden waar dat mogelijk was. Het was Kersten, die als een van de eerste bedrijven in Suriname, het initiatief nam haar werknemers een kerstbonus te geven. Het was Kersten die, toen er een voedselschaarste ontstond in 1846, een schip volgeladen met voedingsmiddelen uit New York naar Suriname liet komen om de burgers te voeden.

Het was Kersten die rust in het centrum van Paramaribo bracht door wat nu bekend is als het “CKC Warenhuis” te kopen en de toenmalige luidruchtige bar die bekend stond als “TuttiFrutti Bar” de deuren liet sluiten. Het was deze combinatie van ondernemerschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid die Kersten door de jaren heen heeft getoond waardoor het niet alleen een drijfkracht voor ontwikkkeling in de Surinaamse gemeenschap was, maar ook een “Steunpilaar van de Surinaamse gemeenschap” is geworden.


old kersten
Bjorn ""
1913

Eerste Wereldoorlog

Kersten en de Eerste Wereldoorlog 1913-1918
Kersten volhardde zelfs in de oorlogsjaren. Hoewel het leven moeilijk was en importen en exporten drastisch daalden, ploeterde Kersten zich door deze harde tijd heen door zich te richten op de import van broodnodig graan en haar sociale agenda te blijven ontwikkelen. Het was in deze periode dat Kersten sociale programma’s bleef ontwikkelen zoals het eerste plaatselijke stageprogramma en het woningbouwprogramma voor werknemers waardoor Kersten werknemers een huis konden bouwen door middel van een interne financieringsfaciliteit. Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog in 1918, was Kersten precies 150 jaar oud en klaar om de volgende reeks uitdagingen tegemoet te treden.
Old Kersten Pics
""
1919

Tweede Wereldoorlog

Kersten en de Tweede Wereldoorlog1919-1945
Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, stond Kersten klaar om haar rol te spelen. Hoewel Kersten werd geplaatst onder toezicht van de “Commissie Rechtsverkeer”, leverde de maatschappij een belangrijke bijdrage aan de projecten die de gewapende machten ondernamen. Onderleiding van Ir. De Kraker en Ir. Reitsma, zorgde Kersten voor het zwaar materieel om de luchthaven Zanderij uit te breiden en de noodzakelijke wegen die leidden naar de Zanderij luchthaven te bouwen, en stond zij de maatschappijen bij die de hoognodige bauxiet en alumina produceerden.
Old Kersten Pics
""
1946

Op weg naar volwassenheid

Het gezicht van het bedrijf op weg naar volwassenheid 1946-1968
Na de uitdagingen van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog te hebben doorstaan alsook de economische achteruitgang in de twintiger en dertiger jaren van de twintigste eeuw, was Kersten klaar voor de volgende ontwikkelingsfase. De Surinaamse gemeenschap was zichzelf opnieuw aan het uitvinden en met deze modernisering, die ook in de rest van de wereld plaatsvond, veranderden ook de behoeften en wensen. Waar de focus van de gemeenschap vroeger was gericht op het bevredigen van basis behoeften zoals voedsel, huisvesting en onderwijs, verschoof de focus nu naar meer modernere wensen. En ook deze keer was het Kersten, die het aandurfde om aan deze wensen tegemoet te komen. Kersten’s antwoord op de veranderende wensen zou zich manifesteren in haar ondernemingen zoals de eerste Surinaamse Supermarket die de naam HOLA kreeg, de opening van wat later bekend werd als Hotel Krasnapolsky en het eerste warenhuis dat tot de dag van vandaag nog bestaat.
Old Kersten Pics
""
1968

Het veranderende gezicht

Het veranderende gezicht van Suriname 1968-2014
Tegen het einde van de twintigste eeuw en aan het begin van de eenëntwintigste is Suriname zich opnieuw aan het uitvinden door langzaam te veranderen van een voornamelijk materials-based economie in een dienstgedreven economie met ecotoerisme als een belangrijke groeisector. Hoewel deze transformatie enige tijd zal vergen en Suriname nog maar pas aan het begin van dit proces staat, is het nogmaals Kersten die hier de leiding neemt en als voorbeeld dient van Surinaamse innovatie en uitvoerend vermogen. Om haar klanten en de gehele gemeenschap beter te dienen heeft Kersten haar ondernemingen en producten nieuwe invulling gegeven door ze in te delen in “Divisies” die zich niet richten op individuele producten, maar op het bieden van “Oplossingen” aan hun klanten. Deze divisies zijn met succes gelanceerd en doorlopen het spectrum om een “Totaalpakket van Oplossingen” aan te bieden, dat alleen Kersten kan.
Old Kersten Pics
""
1973

Kersten visie

Kersten vanaf toen, tot nu en verder...
Kersten is opgericht in 1768 en is één van de meest gediversifieerde bedrijven in Suriname, met 14 werkmaatschappijen ingedeeld in 5 divisies. Als één van de oudste handelsbedrijven op het Westelijke halfrond, heeft Kersten in haar meer dan 240 jaren bestaan altijd met trots kunnen rekenen op het vertrouwen van de gemeenschap.
Zij is altijd gesterkt door haar gemeenschaps- en marktgerichte toekomstvisie, met als basis dezelfde hoge moraal en standaarden als haar stichting. Alle werkmaatschappijen zijn naamloze vennootschappen met meer dan 500 werknemers en ervaring in de handel, industrie en vastgoed. De enige aandeelhouder van het Kersten Concern is de Moravian Church Foundation (MCF) Business Enterprises B.V..

Kersten heeft door haar indrukwekkende geschiedenis sterke banden ontwikkeld met de gemeenschap van Suriname en zet zich structureel in om duurzame groei te creëren voor haar cliënten, werknemers en aandeelhouders.
""