Kersten Tourism Foundation

Kersten.... Community minded

Vind Kersten Tourism Foundation

Over Kersten Tourism Foundation

KTF is opgericht op 9 juli 2007. Het doel van KTF is het bevorderen van armoede bestrijding en sociale stabiliteit door het creëren van inkomsten genererende mogelijkheden voor kansarme groepen in Suriname. De projecten van KTF dragen bij aan de duurzame ontwikkeling van de privésector, het genereren van inkomsten, capaciteit vergroting en de afname van armoede en misdaad onder gemeenschappen in en rondom de activiteiten van Kersten.

Uitgevoerde projecten in 2008 en 2009 waren onder anderen het versterken van activiteiten betreffende de levering van diensten en goederen ten behoeve van het ecotoerisme (Bergendal), waar 1.380 personen opgeleid werden in ecotoerisme en micro ondernemerschap, de renovatie van het erfgoed vooral de oude slavenhuisjes te Bergendal en de bouw van een vlindertuin, ook op Bergendal. Fondsen werden ontvangen van een aantal donoren waaronder de 'Inter-American Development Bank (Multilateral Investment Fund)', Kersten, Telesur, de overheid van Duitsland en de 'Moravian Church Foundation' alsook donaties van particulieren.

Leerling_400px

Op 21 oktober 2011 heeft het 'Brokopondo Vocational Training Center (BVTC)' na een lange voorbereiding officieel zijn deuren geopend. Het BVTC voldoet aan internationale opleidingsstandaarden waardoor het bedrijfsleven kan rekenen op goed opgeleide jongeren. Vanuit Kersten is KTF bij de inhoudelijke uitvoering van het project betrokken. KTF, die met door Kersten gedoneerde fondsen werkt, beijvert zich voor de bevordering van toerisme, armoede bestrijding en versterking van de economische weerbaarheid van de bevolking in het district Brokopondo. Brokopondo met meer dan 12.000 inwoners, waarvan meer dan 60% jonger dan 16 jaar, is één van de districten in Suriname die kampt met de grootste problemen betreffende jongeren die niet op school zijn ingeschreven, vroegtijdige schoolverlaters, en geringe educatieve mogelijkheden. Voor zover drop-outs wel economisch actief zijn is het vaak in de illegaliteit en in de kleinschalige en milieuonvriendelijke goudsector.

Samen met het Nederlandse Zeister Zendingsgenootschap (ZZG) dat vanuit het 'Onderwijs voor Werk Programma' fondsen beschikbaar stelde, zijn er voor het BVTC twee gebouwen opgezet (horeca en techniek). Vanuit de 'Uitvoering Twinning Faciliteit Suriname-Nederland (UTSN)' zijn leerkrachten getraind en is een moderne keuken a la Bergendal ingericht. De partner van Kersten in Brokopondo, IAMGold/Rosebel Gold Mines (IAMGold), heeft de technische werkruimte ingericht en zich voor een bedrag van USD 30..00 per jaar voor de duur van vijf jaar tot en met 2016 gecommitteerd voor financiering van de exploitatie. In totaal is er voor dit project ongeveer USD 700.000 door meer dan 20 diverse lokale en buitenlandse donoren bijeengebracht en geïnvesteerd in faciliteiten en trainingen. Kersten en IAMGold stellen, indien nodig, stage- en arbeidsplaatsen beschikbaar.

De focus van het BVTC in 2012 zal zijn om leerlingen vanuit de 2e klas LBGO te laten instromen voor een technische beroepsoriëntatie. Ook zullen in 2012 technische cursussen gestart worden waaronder een lascursus voor drop-outs. Verder zijn projectvoorstellen in voorbereiding voor opleiding van operators en mechanics van zwaar materieel. Maar ook aan Bergendal wordt aandacht besteed. Bedrijfstrainingen voor het keukenpersoneel zijn een voortdurend proces evenals een nieuwe horeca-assistentcursus. Het keukenpersoneel van IAMGold wordt bij de bedrijfstraining voor het keukenpersoneel ook meegenomen. Uiteindelijk moet het BVTC een regionaal opleidingscentrum worden dat leerlingen opleidt in beroepen waar nu en in de toekomst grote vraag naar is of zal zijn. Het BVTC is enig in zijn soort in Brokopondo.

Kersten's grootste uitdaging, het aantrekken en behouden van de juiste mensen, creëert ook één van onze grootste kansen, en wel het verder doen aansluiten van onze bedrijven op de gemeenschappen waarbinnen wij werkzaam zijn. KTF heeft op dit moment geen projecten meer in uitvoering. Geruime tijd wordt gewacht op goedkeuring van de overheid voor de start van een nieuw 'community development project' in het district Brokopondo in de kleinschalige goudindustrie. Dit project moet een samenwerking worden met het 'Dealer Excellence Fund' van CATERPILLAR en het KTF, waarbij milieuvriendelijke goudwinningtechnieken zullen worden onderwezen. Ook met het ZZG wordt van gedachten gewisseld over vervolgprojecten.

Contactgegevens

Dominestraat 36-38
Paramaribo, Suriname
+597 471150
holding@kersten.sr